Nieuws:

 

Registratieovereenkomst

Door een reactie te plaatsen verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onderstaand voorwaarden.

A. Verder dient de gebruiker zich te houden aan de Algemene Voorwaarden, de huisregels die zijn opgesteld in de algemene "Veel Gestelde Vragen".
B. De gebruiker is verantwoordelijk voor berichten en/of onderwerpen gepost middels de aan zijn/haar e-mail adres en/of IP-nummer.
C. Om misbruik te voorkomen worden IP-nummers van gebruikers die berichten plaatsen bewaard. Gebruikers zijn volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade aan derijdercentraal.nl
 die voortvloeit uit het misbruiken van de reactiemogelijkheden van FA.
D. derijdercentraal.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die voortvloeien uit het gebruik van dit forum en neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik.
E. derijdercentraal.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen. De berichten op het forum zijn achteraf niet door de plaatser te verwijderen, aangezien zij integraal onderdeel uitmaken van de discussies op het forum.
F. derijdercentraal.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van postings en/of topics in het forum te wijzigen of te verwijderen.
G. Misbruik van het Forum resulteert - na waarschuwingen - uiteindelijk in uitsluiting van het gebruik van Forum.
H. In gevallen die niet voorzien zijn in respectievelijk de algemene voorwaarden(indien aanwezig) beslist het beheer van het forum. Alle beslissingen die genomen worden door de leiding van het forum en/of derijdercentraal.nl zijn definitief.
Over deze beslissingen wordt niet gecorrespondeerd, tenzij een mogelijkheid tot beroep uitdrukkelijk wordt aangegeven.
I. derijdercentraal.nl zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig commercieel doel.
J. Wij respecteren  snelheidsregels, verkeersregels, veiligheidsregels en conformeren ons aan lokale wet- en regelgeving.
H. De deelnemer is niet toegestaan om tijdens het evenement te concurreren – bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid – met andere deelnemer
K. Onverantwoord rijgedrag zoals bijvoorbeeld het overschrijden van de maximaal geldende snelheid met meer dan 20 km/h leidt na 2 waarschuwingen tot uitsluiting op DRC, dit geldt voor zowel de deelname aan ritten als toegang tot het forum.


Met vriendelijke groet,
derijdercentraal.nl